ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

Организацията предлага професионални и качествени консултации по въвеждане, подготовка за сертифициране и поддържане на следните международни стандарти.

  • ISO 9001: 2008 Система за управление на качеството;
  • ISO 14001: 2004 Система за управление на околната среда;
  • OHSAS 18001: 2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

Нашите одитори работят с клиентите, за да потвърдят съответствието на системите за управление с техните изискванията, ефективност и непрекъснати подобрения, за да се постигне добавена стойност и да се отговори на все по-високите изисквания на пазара.