ПРОЕКТИРАНЕ

construction-plan

     В една от основните си дейности „ВАЛЕО ИНВЕСТ“ ЕООД, предлага на свойте клиенти проектиране в промишленото и гражданско строителство в гр. Плевен и региона. Нашият проектантски екип ще Ви предложи цялостни решения относно архитектурното, конструктивно , ландшафтно, Ел, ВиК и ОВК проектиране. Ще Ви консултираме по въпросите на строителството и ще изработим за Вас икономически най-изгодния проект , а също така ще укажем съдействие за решаване на административни казуси.
За да бъдете сигурни в точното изпълнение на проекта след това и в това дали на Вашият обект се доставят и влагат качествени материали и дали работата по изпълнението е прецизна и в срок, фирмата ни предлага услуга „Инвеститорски контрол и управление на проекти“ вижте тук

Съгласно Закона за енергиина ефективност на Република България, фирма „ВАЛЕО ИНВЕСТ“ ЕООД извършва и енергиино обследване на обществени и жилищни сгради  подробна информация за което , може да пречетете в част – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.