ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

    

   Организирането, качественото изпълнение и спазването на сроковете на един строеж могат да се окажат доста трудна задача за сам човек и особено ако не сте се занимавали със строителство.

   При възлагане на Инвеститорският контрол от Клиенти (Инвеститори/Възложители), ние Ви предлагаме услуги по цялостно Управление на проекти (Project managеment) или изпълнение на част от следните дейности :

  • Проучване цената на строежа. Изготвяне на количествени и стойностни сметки;
  • Помощ при избор на строител и възлагане на строителството;
  • Помощ при преговори.
  • Съгласуване на подизпълнители, доставчици, строителни продукти, мостри и др.;
  • Изготвяне на работен график и ценови анализ;
  • Текущ контрол за количества, стойности, срокове, междинни плащания;
  • Контрол за ЗБУТ (здравословни и безопасни условия на труд);
  • Контрол за договорни клаузи, сметки и цени;
  • Контрол по документиране, актуване и документооборота;
  • Контрол по екзекутивната документация

   Точния обхват на Инвеститорския контрол за конкретния проект се определя от Инвеститора/Възложителя.

Изборът на консултант за инвеститорски контрол или цялостно управление на проект ще Ви спести средства, време и нерви. Ще имате цялостен поглед над строежа по всяко време и по всички въпроси. Ако Ви предстои да инвестирате в строителни дейности на нов или реконструкция на съществуващ обект в гр. Плевен и областа, ние сме на разположение и ще работим в защита само на Вашите интереси.