ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

     „ВАЛЕО ИНВЕСТ“ ЕООД е вписано в търговския регистър през 2010 година и притежава Удостоверение №306 валидно до 30.08.2021г. за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка на инвестиционни проекти и изготвяне на оценка за енергийни спестявания, съгласно чл.44, ал.1 от ЗЕЕ издадено от АУЕР.

В тази връзка, ние предлагаме следните дейности:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация и изготвяне на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.;
  • Издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.;
  • Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. В т. ч.:
  • Оценка за съответствието на инвестициони проекти по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.15, ал.1 от ЗЕЕ;
  • Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04 май 2016 г.

Работим със съвременни измервателни уреди и екип от високо квалифицирани специалисти, доказали качествата си в практиката в областта на Енергийната ефективност.

енергиина ефективност
   Дружеството ни участва в националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради , като вече са предадени на инвеститорите докладите от обследванията на 10 блока одобрени по програмата с обща разгъната площ над 30 000 м2.
   Подробности за инициятивата може да намерите на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.