ЗА НАС

    „ВАЛЕО ИНВЕСТ“ ЕООД като строителна фирма в  гр. Плевен е вписана в търговския регистър през 2010 година и в Централен професионален регистър на строителите като е издадено удостоверение за изпълнение на строежи ПЪРВА ГРУПА от ТРЕТА до ПЕТА категория и ЧЕТВЪРТА ГРУПА от ТРЕТА до ПЕТА категория. Ние работим с екип от високо квалифицирани специалисти, доказали качествата си в практиката. Това са интелигентни и енергични хора, със съвременни виждания и знания с адекватна подготовка да отговорят на професионалните изисквания в сферата на услугите, които предлагаме в т.ч.:

„ВАЛЕО ИНВЕСТ“ ЕООД Притежава и европейски сертификати със следния обхват:

ИНЖЕНЕРИНГ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ГРАЖДАНСКИ, ПРОМИШЛЕНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СТРОЕЖИ, ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ.

  • EN ISO 14001: 2015 – Система за управление на околната среда;
  • OHSAS 18001: 2007 – Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд;
  • EN ISO 9001: 2015 – Система за управление на качеството;